Chic Car Rent ร่วมฉลองส่งท้ายปี  ใช้รถเดือนมกราคม และเดือน กุมภาพันธ์ 2021

เช่ารถ ทุกสาขาราคาเริ่มต้น 700 บาท/วัน พิเศษ ฟรี ประกันกระจกและประกันยาง 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม ศกนี้