เพียงแค่คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมใบขับขี่ คุณก็สามารถเช่ารถกับ Chic Car Rent เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการเดินทาง และความมันส์ ที่เกิดขึ้นมันเหนือคําบรรยาย ให้คุณไปกับเพื่อน ไปรู้จักโลก เราเปิดโอกาสให้คน อายุน้อย ที่มีแค่ใบขับขี่และบัตรเครดิตไปเห็นโลกด้วยตาของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ บริษัทรถเช่าอื่นไม่เคยทํา