Chic Locations

 • สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (BK1)

  29/10ถนนนาราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร +66 2 286 6799

  อีเมล์ bk1@chiccarrent.com

  เวลาทำการ: 07.00 – 19.00ทุกวัน

  พิกัดGPS :13.708972, 100.536694

 • สาขาสนามบินดอนเมือง (DMK)

  ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

  222 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

  มือถือ +6698-282-6774

  อีเมล์ dmk@chiccarrent.com

  เวลาทำการ :07.00 – 21.00 ทุกวัน

  พิกัด GPS : 13.9187928,100.6023599

 • สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

  ห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

  มือถือ+66 61-393-6886

  อีเมล์ bkk@chicCarRent.com

  เวลาทำการ :07.00 - 21.00ทุกวัน

  พิกัด GPS : 13.6934108,100.7515198

 • สาขาสนามบินเชียงราย (CEI)

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  เลขที่ 404 หมู่ 10, ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

  โทร +66 63-225-8228

  อีเมล์ cei@chiccarrent.com

  เวลาทำการ : 07.00 – 20.00 ทุกวัน

 • สาขาสนามบินเชียงใหม่ (CNX)

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศชั้น 1 ทางออก 1

  เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนน มหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

  มือถือ +6692-274-6662

  อีเมล์ cnx@chiccarrent.com

  เวลาทำการ : 07.00 – 21.00 ทุกวัน

  พิกัด GPS : 18.766667,98.9625

 • สนามบินอุดรธานี (UTH)

  224/210 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี

  อุดรธานี 41000

  มือถือ +66 63-207-0723

  อีเมล uth@chiccarrent.com

  เวลาทำการ 07:00 – 20:00 ทุกวัน

  พิกัด GPS 17.3864634,102.7744795

 • สาขาสนามบินภูเก็ต (HKT)

  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต(นัดรับรถที่สนามบินภูเก็ต) 90/58 หมู่ 5, ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

  โทรศัพท์ +66 92-274-0101

  อีเมล์ hkt@chiccarrent.com

  เวลาทำการ :07.00 – 21.00 ทุกวัน


 • สาขาขอนแก่น (KKC)

  68/24 ถ. มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร +66 63-207-0726 , +66 43-320320
  อีเมล์ kkc@chiccarrent.com
  เวลาทำการ: 07.00 – 20.00ทุกวัน
  พิกัดGPS :16.46495154,102.7870627
  - Service: In Airport or M&G - บริการรับส่งให้ที่สนามบิน