• ระยะเวละของโปรโมชั่น :                     1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
  • โปรโมชั่นที่มอบให้ผู้ถือบัตร:                ส่วนลด 50% จากราคามาตรฐาน รวมประกันภัยชั้น 1 แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ
  • บัตรเครดิตที่ต้องการร่วมโปรโมชั่น:       บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ ทั้งหมด
  • ทำการจองผ่าน Call Center เท่านั้น     02-286-6799